Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Nyrup- og Omegns borgerforening (4296). Der indkaldes hermed til Nyrup- og Omegns Borgerforenings ordinære generalforsamling. Dagsorden er i henhold til vedtægter. TIRSDAG DEN 22. MARTS 2022 KL. 19.30-22.00 Husk at...