Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Nyrup- og Omegns borgerforening (4296). (Grundet corona og forsamlingsforbud har generalforsamlingen været udsat).

Generalforsamlingen vil foregå i ‘Ungdomshuset/forsamlingshuset’ Kirkestræde 4, 4296 Nyrup – ligger i forlængelse af kirken. 

Torsdag d. 12. august kl.19.00-22.00. 

Dagsorden kan ses i vedtægterne.

*Ekstraordinært* startes generalforsamlingen af Sorø Kommune som deltager med følgende oplæg: 

“Oplæg af Louise Sjøberg fra Sorø Kommune om udvikling i kommunens landsbyer. Nyrup er i en positiv udvikling, dette vil Sorø Kommune gerne bakke op om. Oplægget vil handle om hvilken rolle kommunen har i forbindelse med landsbyudvikling. Der er plads til dialog om muligheder og ønsker.”

For stemmemulighed ved generalforsamlingen skal indmeldelse ske inden generalforsamlingen d.12. august og koster kr.25,00 pr. hustandsmedlem over 16 år. Se mere her.