Bliv medlem

Det koster 25 kroner at være medlem af borgerforeningen. Det koster 25,00 pr. husstandsmedlem. Registrer dig allerede nu via: Mobilepay 906364 eller indbetal på bank kontonr.: 0520 910403 ( husk navne på husstandsmedlemmer og adresse ).
Pengene som modtages vil blive brugt på sociale arrangementer, aktiviteter mv. til fordel for 4296 Nyrup.