Sankthansaften d. 23/6-2023 kl. 19.00

Vi mødes på markvejen mellem Sandtoftegård og Merløsevej – der bliver desværre ikke bål på grund af afbrændingsforbud.

Vi mødes kl. 19.00

Båltale v. Bettina Jensen, byrådsmedlem i Sorø Kommune.

Alle er velkomne.

Salg af kaffe, the og kage

Arrangementet afholdes i samarbejde med mellem Nyrup og omegns borgerforening, Nyrups venner og Sandtoftegård.

Vel mødt.