Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes torsdag d. 16/3 kl 19.00 i Pyramidesalen i Baptistkirken, Kirkestræde 4, 4296 Nyrup

Betaling af kontingent for 2023. kr. 35 på MobilePay, husk at angive navn og adresse på overførslen.

Dagsorden følger med indkaldelsen, der bliver husstandsomdelt.

Forslag til vedtægtsændringer.

For at forsimple vores vedtægter foreslår bestyrelsen følgende tre paragraffer ændret. De skal ændres på én og samme gang, så enten vedtages de samlet eller forkastes samlet:

§3 Medlemskreds
Nuværende: Stk. 1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte op, eller arbejde for foreningens formål. Medlemmerne er dog først stemmeberettiget, når man er fyldt 16 år.

Ændres til: Stk. 1 Som medlem kan optages enhver myndig person, bosiddende i postnummer 4296 Nyrup.

§4 Generalforsamlingen
Nuværende: Stk. 3 Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ændres til: Stk. 3 Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§6 Foreningens daglige ledelse
Nuværende: Stk. 7 Valgbar er ethvert myndigt medlem af foreningen, der har bopæl i postnummer 4296.

Ændres til: Stk. 7 Valgbar er ethvert medlem af foreningen.

Mvh bestyrelsen.