Hjem

 

Velkommen til

Nyrup og Omegns Borgerforening

 

SOL og SOMMER SOMMER!

 

Jamen det bliver bare ved, med sol, og nu er det blevet sommer 1 juni

og i morgen Loppemarked på Britta og Jørgens grønne plæne.

Det bliver et godt arrangement af Arbejdsgruppen Nyrup

Sct Hans tegner sig også, til at blive en succes med hoppepude grill bar kaffe bål og båltaler, og så er det lørdag.

 

Jamen så er vi igang med 2017 Bankospillene kører, som sædvanligt den 3 mandag i måneden.

 

 

.Nyrup Borgerforening og

Nyrup Vandværk

Afholder fælles Generalforsamlinger

Torsdag 23 marts 2017 kl 1900

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

Borgerforeningens generalforsamling kl 1900

Nyrup Vandværks ordinære

Generalforsamling kl 1930 Dagsorden ifølge vedtægter.

Foreningerne er vært ved traktement

Nærmere oplysning om dagsordener kan læses på

nyrupborger.dk eller nyrupvand.dk

 

 

Jamen så nærmer julen sig, men borgerforeningen er klar

Igen iår er det lykkedes at få et juletræ op med lys, det bliver tændt på Søndag

Træet leveret og sat op af Jørgen Thorskov, og lyset sætter Nyrup Installationsforretning op. dværk

 

Tirsdag 29 NOV 2016 kl 1530

Kom Nyrupbogen på gaden, et smukt resultat af arbejdet med at samle Nyrups historie

En masse mennesker var tilstede ved begivenheden, og der vistes stor interesse om bogen, der blev snakket, og delt historier, ved bordene.

Gamle Nyrupper fra nær og fjern var tilstede.

En stor tak til

Lærer Holger Jørgensen og Preben Lehmann, og Niels G Sørensen,

som igangsættere, samt en flok aktive nuværende og gamle Nyruppere, igennem nogen møder, er nået til udgivelse af bogen.

Bogen kan erhverves i flere forretninger.

 

JULEBANKO

Mandag 12 DEC kl 1900

Pyramidesal Baptistkirken

Dørene åbnes fra kl 1800

Spillet er flyttet fra 19 dec til 12 dec

Mød op til årets sidste spil tag venner bekendte med der er plads til flere

Der vil sandsynligvis være gode ekstragevinster

 

Borgerforeningen vil ønske alle

Nyrups og Omegns Borgere

En rigtigt glædelig jul, og et godt Nytår 2017

Nyrup Borgerforening og

 

Nyrup Vandværk

 

Afholdt fælles Generalforsamlinger

Mandag 7 Marts 2016 kl 1900

 

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

 

Borgerforeningens generalforsamling kl 1900

 

Nyrup Vandværks ordinære

generalforsamling kl 1930 Dagsorden efter vedtægter

 

Der mødte KUN 14 personer til begge møder, dette er en falliterklæring af Nyrups borgere

en meget lille interesse for byen og drikkevandet, der var således kun 7 stemmeberettiget til vandværket

Formand for Borgerforening Bettina gennemgik de aktiviteter der har været i 2015, med Bankospillene som den gennemgående aktivitet, der har været den årlige indsamling af affald, med en snes deltagre

Foreningens regnskab blev fremlagt med et pænt overskud, og det er her Bankospillene trækker

Der var også her genvalg over hele linien

Ved valg til bestyrelse m.v.

var der genvalg over hele linen.

Foreningerne var vært ved et mindre traktement, pga. af det lille antal fremmødte, var der et ekstra stykke smørrebrød eller 2 til de fremmødte

Borgerforeningen gav Øl Vand og Kaffe hertil.

 

 

 

Web Bent