Hjem


Generalforsamling/årsmøde


Igen i år holder vi generalf/årsmøde sammen med

Nyrup Vandværk i

Pyramidesalen ved Nyrup Baptistkirke

indkørsel Nyrupvej 15

Torsdag 04 april kl 1730

Program


1730-1830      Fællesspisning på foreningernes regning, men vi                           vil gerne have tilmeldinger om deltagelse i                                     spisning helst inden 31 marts

                       til Zenia 24603130  eller Bent 21771360


1830-1930      Borgerforeningens årlige generalforsamling med                           en dagsorden efter

                       foreningens vedtægter. Som kan ses på 

                       knappen Vedtægter.

                       Der opfordres til at stille op til valg, eller  komme                           med forslag til foreningens virke.

                       Du skal være medlem for at stemme ved                                       generalforsamling.

                       Det er muligt at afslutte her for dem der ikke gider                         hører eller modtager vand fra Nyrup Vandværk


1930-2100     Vandværkets årlige Generalforsamling, med                                   dagsorden efter vedtægter.  Gå til Vandværkets                             hjemmeside  www.nyrupvand.dk

                      og læs om  Generalforsamlingen 


Vi håber at Nyrups borgere her vil benytte lejligheden, til at gøre deres mening og ideer til kende, og stille sig til rådighed, og deltage foreningernes virke

det gælder således både Borgerforening og VandværkJamen så er vi igang med 2017 Bankospillene kører, som sædvanligt den 3 mandag i måneden..Nyrup Borgerforening og

Nyrup Vandværk

Afholder fælles Generalforsamlinger

           Torsdag   23 marts 2017 kl 1900

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

Borgerforeningens generalforsamling kl 1900

Nyrup Vandværks ordinære

Generalforsamling kl 1930 Dagsorden ifølge vedtægter.

Foreningerne er vært ved traktement

Nærmere oplysning om dagsordener kan læses på

nyrupborger.dk  eller nyrupvand.dkJamen så nærmer julen sig, men borgerforeningen er klar

Igen iår er det lykkedes at få et juletræ op med lys, det bliver tændt på Søndag

Træet leveret og sat op af Jørgen Thorskov, og lyset sætter Nyrup Installationsforretning op. dværk


Tirsdag  29 NOV 2016 kl 1530

Kom Nyrupbogen på gaden, et smukt resultat af arbejdet med at samle Nyrups historie

En masse mennesker var tilstede ved begivenheden, og der vistes stor interesse om bogen, der blev snakket, og delt historier, ved bordene.

Gamle Nyrupper fra nær og fjern var tilstede.

En stor tak til

Lærer Holger Jørgensen og Preben Lehmann, og Niels G Sørensen,

som igangsættere, samt en flok aktive nuværende og gamle Nyruppere, igennem nogen møder, er nået til udgivelse af bogen.

Bogen kan erhverves i flere forretninger.


JULEBANKO

Mandag 12 DEC kl 1900

Pyramidesal Baptistkirken

Dørene åbnes fra kl 1800

Spillet er flyttet fra 19 dec til 12 dec

Mød op til årets sidste spil tag venner bekendte med der er plads til flere

Der vil sandsynligvis være gode ekstragevinster


Borgerforeningen vil ønske alle

Nyrups og Omegns Borgere

En rigtigt glædelig jul, og et godt Nytår 2017

Nyrup Borgerforening og


Nyrup Vandværk


Afholdt fælles Generalforsamlinger

Mandag 7 Marts 2016 kl 1900


Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15


Borgerforeningens generalforsamling kl 1900


Nyrup Vandværks ordinære

   generalforsamling kl 1930 Dagsorden efter vedtægter


Der mødte KUN 14 personer til begge møder, dette er en falliterklæring af Nyrups borgere

en meget lille interesse for byen og drikkevandet, der var således kun 7 stemmeberettiget  til vandværket

Formand for Borgerforening Bettina gennemgik de aktiviteter der har været i 2015, med Bankospillene som den gennemgående aktivitet, der har været den årlige indsamling af affald, med en snes deltagre

Foreningens regnskab blev fremlagt med et pænt overskud, og det er her Bankospillene trækker

Der var også her genvalg over hele linien

Ved valg til bestyrelse m.v.

var der genvalg over hele linen.

Foreningerne var vært ved et mindre traktement, pga. af det lille antal fremmødte, var der et ekstra stykke smørrebrød eller 2 til de fremmødte

Borgerforeningen gav Øl Vand og Kaffe hertil.
Web Bent


Velkommen til

Nyrup og Omegns Borgerforening


SOL og SOMMER SOMMER!


Jamen det bliver bare ved, med sol, og nu er det blevet sommer 1 juni

og i morgen Loppemarked på Britta og Jørgens grønne plæne.

Det bliver et godt arrangement af Arbejdsgruppen Nyrup

Sct Hans tegner sig også, til at blive en succes med hoppepude grill bar kaffe bål og båltaler, og så er det lørdag.